M

Wycena nieruchomości - znaczenie dla stron transakcji

Jakiegokolwiek pokroju decyzje o profilu pieniężnym, natomiast już koniecznie takie w jakich dochodzi do zawierania umów na pokaźne sumy wyrażone w pieniądzach, muszą być poprzedzone głębokim i uważnym rozważeniem potrzeby dokonania tego rodzaju transakcji. Gdy do gry przystępują sumy poziomu setek tysięcy złotych, ktokolwiek kto jest przy zdrowych zmysłach nie będzie orientował się intuicją albo jakimikolwiek przypuszczeniami, bowiem będzie aspirował do nagromadzenia jak największej miary wiadomości poświadczających zasadność przekazania na cokolwiek podobnego majątku.

Wyjątkowym pod tym względem przypadkiem są wszelkiego pokroju transakcje, które dotyczą zakupu czy też sprzedaży posiadłości: działek, budowli, mieszkań lub innych. Posiadłości nabywa się w aspekcie długookresowym, bądź to z celem budowy domu, osiedlenia się w lokalu, a nawet jako inwestycja. Zanim to nastąpi kalkuluje się wnikliwie zweryfikować jakiegokolwiek typu dane na temat posiadłości, żeby nie utopić w niej dorobku całego życia, w przypadku kiedy np. sporo faktów przemawia za tym, iż w niedługim czasie wartość posiadłości w wiadomym rejonie drastycznie zmaleje z powodów niezależnych od partycypantów transakcji.

Oczywistym i praktycznym podejściem jest dokonanie wyceny wartości posiadłości nim pojedziemy do notariusza. Na wycenie posesji powinno zależeć obu stronom, jakie biorą udział w transakcji. Po pierwsze sprzedawcy, by nie sprzedał posiadłości po cenie karygodnie pomniejszonej, co mogło by być dla niego nierentowne, zaś skutków tego rodzaju umowy nie potrafiłby już odkręcić, a po wtóre dla nabywającego by nie nabył nieruchomości po stawce drastycznie zawyżonej, co z kolei byłoby krzywdzące dla niego. Poza tym, w przypadku transakcji na kwotę daleko odchodzącą od średniej rynkowej powinno się liczyć się z weryfikacją z Urzędu Skarbowego, który monitoruje czy nie jest to próba przeprowadzenia oszustwa fiskalnego.

Sporządzenie czynności jaką jest wycena nieruchomości (więcej) jest przeto uzasadnione dla obydwu stron, które współuczestniczą w zawarciu umowy kupna-sprzedaży posesji. Wycena nieruchomości daje pewność, że wartość posesji jest należyta w relacji do kondycji posiadłości i wartości ziemi w danym regionie. Nie istnieje przy tym ryzyko, iż przeprowadzający wycenę posiadłości rzeczoznawca majątkowy jest w zmowie z jakąś ze stron zawierających umowę, gdyż rzeczoznawcy majątkowi są dokładnie monitorowani i istnieje mnóstwo procedur ubezpieczających obydwie strony biorące udział w transakcji przed niepełnowartościową wyceną posiadłości, a co więcej, rzeczoznawca taki ryzykowałby stratą upoważnień do uprawiania profesji oraz sankcjami karnymi.

Ten artykuł jest 9th w kolejności. Zawiera 359 słów